top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Jenayah Kolar Putih di Malaysia & Amerika Syarikat

Jenayah kolar putih merangkumi pelbagai jenis kesalahan tanpa kekerasan dan bermotifkan kewangan. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih di Malaysia dan Amerika Syarikat boleh berbeza-beza, tetapi saya boleh memberikan gambaran umum tentang perkara yang biasanya perlu untuk mewujudkan kesalahan ini di kedua-dua negara.


**Jenayah Kolar Putih di Malaysia:**


Di Malaysia, jenayah kolar putih sering didakwa di bawah pelbagai seksyen Kanun Keseksaan (Akta 574) dan perundangan khusus lain. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih biasa di Malaysia mungkin termasuk:


1. **Niat:** Untuk mewujudkan kebanyakan jenayah kolar putih di Malaysia, pendakwa biasanya perlu menunjukkan bahawa tertuduh bertindak dengan niat jenayah. Ini bermakna individu itu dengan sengaja terlibat dalam aktiviti untuk melakukan kesalahan itu.


2. **Elemen Kesalahan Khusus:** Jenayah kolar putih yang berbeza mungkin mempunyai elemen khusus yang perlu dibuktikan. Sebagai contoh:

- **Penipuan:** Untuk membuktikan penipuan, pendakwa selalunya perlu menunjukkan salah nyata, penipuan atau kenyataan palsu yang bertujuan untuk menipu orang lain untuk keuntungan kewangan.

- **Penggelapan:** Mewujudkan penyelewengan biasanya melibatkan menunjukkan bahawa tertuduh menyalahgunakan dana atau aset yang diamanahkan kepada mereka.


3. **Kerugian atau Kemudaratan Kewangan:** Banyak jenayah kolar putih melibatkan kemudaratan kewangan kepada mangsa atau organisasi. Pendakwa raya mungkin perlu menunjukkan sejauh mana kerugian kewangan atau bahaya yang disebabkan oleh tindakan tertuduh.


4. **Punca:** Perlu ada kaitan sebab akibat antara tindakan tertuduh dan kerugian kewangan atau kemudaratan yang dialami oleh mangsa.


5. **Tiada Justifikasi atau Alasan Undang-undang:** Tindakan tertuduh tidak seharusnya dibenarkan atau dimaafkan di bawah undang-undang Malaysia.


Undang-undang khusus di Malaysia mungkin mentakrifkan dan mengawal selia pelbagai jenayah kolar putih, seperti penipuan, rasuah, pengubahan wang haram dan penipuan sekuriti. Adalah penting untuk merujuk undang-undang yang berkaitan untuk mendapatkan butiran yang tepat tentang setiap kesalahan.


**Jenayah Kolar Putih di Amerika Syarikat:**


Di Amerika Syarikat, jenayah kolar putih biasanya didakwa di bawah undang-undang persekutuan dan negeri. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih di A.S. boleh berbeza-beza bergantung pada kesalahan tertentu, tetapi unsur biasa selalunya termasuk:


1. **Niat atau Pengetahuan:** Pendakwaraya lazimnya mesti membuktikan bahawa tertuduh bertindak dengan niat atau pengetahuan jenayah, bermakna mereka secara sedar terlibat dalam kelakuan yang menyalahi undang-undang.


2. **Elemen Kesalahan Khusus:** Jenayah kolar putih yang berbeza mungkin mempunyai unsur tertentu. Sebagai contoh:

- **Penipuan Kawat:** Untuk membuktikan penipuan wayar, pendakwa selalunya perlu menunjukkan penggunaan komunikasi elektronik untuk meneruskan skim penipuan.

- **Penipuan Sekuriti:** Pendakwa raya mungkin perlu menunjukkan pernyataan palsu atau peninggalan yang berkaitan dengan transaksi sekuriti.


3. **Kerugian atau Kemudaratan Kewangan:** Banyak jenayah kolar putih melibatkan kerugian kewangan atau kemudaratan kepada mangsa. Pendakwa raya mungkin perlu menentukan sejauh mana kerugian kewangan atau bahaya yang disebabkan oleh tertuduh.


4. **Punca:** Perlu ada kaitan sebab akibat antara tindakan tertuduh dan kerugian kewangan atau kemudaratan yang dialami oleh mangsa.


5. **Tiada Justifikasi atau Alasan Undang-undang:** Tindakan tertuduh tidak seharusnya dibenarkan secara sah atau dimaafkan di bawah undang-undang persekutuan atau negeri A.S.


Jenayah kolar putih di A.S. sering dikawal oleh undang-undang persekutuan seperti Akta Bursa Sekuriti, Akta Organisasi yang Dipengaruhi dan Rasuah Racketeer (RICO), dan pelbagai lagi. Selain itu, setiap negeri mungkin mempunyai statut dan takrifan sendiri yang berkaitan dengan jenayah kolar putih.


Sila ambil perhatian bahawa elemen khusus yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih boleh berbeza-beza secara meluas berdasarkan bidang kuasa dan kesalahan tertentu. Adalah penting untuk merujuk undang-undang dan sumber undang-undang yang berkaitan untuk mendapatkan butiran tepat yang berkaitan dengan setiap jenayah kolar putih tertentu.

51 views0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

The Importance of the ICJ

The International Commission of Jurists (ICJ) is a non-governmental organization dedicated to promoting and protecting human rights and the rule of law worldwide. While the ICJ primarily operates on a

Comments


bottom of page