top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Sistem Perundangan Jenayah: A.S. vs Malaysia

Malaysia dan Amerika Syarikat mempunyai sistem perundangan dan pengkategorian yang berbeza untuk jenayah. Walaupun kedua-dua negara mengiktiraf pelbagai jenis jenayah, mereka menggunakan istilah dan klasifikasi undang-undang yang berbeza. Berikut ialah perbandingan umum jenis jenayah di Malaysia dan Amerika Syarikat:


**Malaysia:**


Di Malaysia, jenayah biasanya dikategorikan berdasarkan keseriusan dan hukumannya di bawah Kanun Keseksaan (Akta 574) dan perundangan lain yang berkaitan. Klasifikasi utama termasuk:


1. **Felony Equivalent:** Di Malaysia, tiada persamaan langsung dengan istilah "felony" seperti yang digunakan di Amerika Syarikat. Sebaliknya, jenayah dikategorikan sebagai kesalahan, dan ia diklasifikasikan lagi berdasarkan keterukan hukuman:

- **Kesalahan Boleh Dikompaun:** Ini adalah kesalahan yang kurang serius yang boleh diselesaikan melalui kompromi antara pihak yang terlibat.

- **Kesalahan Tidak Boleh Dikompaun:** Ini adalah kesalahan yang lebih serius yang tidak boleh dikompromi, dan prosiding undang-undang diteruskan.


2. **Jenayah Berat:** Jenayah berat di Malaysia termasuk kesalahan seperti pembunuhan, rogol, rompakan, pengedaran dadah, dan kesalahan lain yang membawa hukuman berat apabila sabit kesalahan. Ini biasanya dianggap sebagai kesalahan yang paling teruk.


3. **Jenayah Harta:** Jenayah terhadap harta termasuk kecurian, pecah rumah dan rompakan. Mereka diuruskan di bawah seksyen khusus Kanun Keseksaan.


4. **Jenayah Kolar Putih:** Jenayah kolar putih merangkumi pelbagai kesalahan kewangan, termasuk penipuan, penyelewengan dan rasuah. Kesalahan ini ditangani di bawah undang-undang dan peraturan tertentu.


5. **Kesalahan Lalu Lintas dan Jalan Raya:** Kesalahan lalu lintas, termasuk memandu secara melulu dan memandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah, terletak di bawah undang-undang dan peraturan jalan raya.


**Amerika Syarikat:**


Di Amerika Syarikat, jenayah sering dikategorikan ke dalam klasifikasi berikut:


1. **Felony:** Feloni ialah kategori jenayah yang paling serius di A.S. Ia termasuk kesalahan seperti pembunuhan, rogol, rompakan, penculikan dan pengedaran dadah. Penjenayah biasanya membawa hukuman yang besar, termasuk penjara selama satu tahun atau lebih.


2. **Kesalahan:** Kesalahan adalah lebih ringan daripada jenayah tetapi masih boleh dihukum dengan pemenjaraan, biasanya sehingga satu tahun. Kesalahan biasa termasuk serangan mudah, kecurian kecil-kecilan, dan pertuduhan pemilikan dadah tertentu.


3. **Pelanggaran/Pelanggaran:** Pelanggaran atau pelanggaran ialah kesalahan kecil yang tidak dianggap sebagai jenayah dalam erti kata yang sama seperti feloni dan salah laku. Mereka sering melibatkan perkara bukan jenayah, seperti pelanggaran lalu lintas dan beberapa kesalahan sivil peringkat rendah.


4. **Jenayah Kolar Putih:** Di A.S., jenayah kolar putih merangkumi pelbagai jenayah kewangan tanpa kekerasan, termasuk penipuan, penyelewengan, perdagangan orang dalam dan kecurian identiti. Ini boleh dikategorikan sebagai feloni atau salah laku berdasarkan keadaan dan penalti tertentu.


5. **Jenayah Harta:** Jenayah harta benda termasuk kesalahan seperti pecah rumah, kecurian dan pembakaran. Keterukan caj dan penalti boleh berbeza-beza bergantung pada faktor seperti nilai harta yang dicuri.


6. **Kesalahan Dadah:** Jenayah berkaitan dadah melibatkan pemilikan haram, pengedaran atau pengedaran bahan terkawal. Penalti boleh terdiri daripada salah laku kepada jenayah, bergantung pada jenis dan kuantiti dadah yang terlibat.


Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa klasifikasi dan penalti khusus untuk jenayah boleh berbeza-beza antara negeri A.S. disebabkan oleh sistem kerajaan persekutuan. Setiap negeri mempunyai kod jenayah dan garis panduan hukumannya sendiri. Sebaliknya, Malaysia mengikut sistem perundangan berpusat, dan klasifikasi dan penalti ditetapkan di peringkat persekutuan.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Jenayah Kolar Putih di Malaysia & Amerika Syarikat

Jenayah kolar putih merangkumi pelbagai jenis kesalahan tanpa kekerasan dan bermotifkan kewangan. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih di Malaysia dan Amerika Syarikat bol

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

コメント


bottom of page