top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Rogol: Jenayah Keji

Rogol dianggap keji atas beberapa sebab yang menarik, dan sebab-sebab ini berakar umbi dalam bahaya fizikal, psikologi dan emosi yang mendalam yang ditimbulkannya ke atas mangsa dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa sebab utama mengapa rogol dianggap sebagai jenayah kejam:


1. **Pelanggaran Persetujuan:** Rogol melibatkan melibatkan diri dalam aktiviti seksual dengan orang lain tanpa persetujuan mereka. Persetujuan adalah prinsip asas bagi sebarang pertemuan seksual di mana semua pihak mesti mengambil bahagian secara rela dan sukarela. Pelanggaran hak asasi manusia ini adalah pelanggaran moral dan undang-undang yang serius.


2. **Trauma Fizikal dan Emosi:** Rogol sering menyebabkan kecederaan fizikal yang teruk kepada mangsa, termasuk lebam, luka, dan juga akibat fizikal jangka panjang. Walau bagaimanapun, trauma emosi dan psikologi yang dialami oleh mangsa yang terselamat boleh menjadi lebih dahsyat. Mangsa rogol sering mengalami gangguan tekanan selepas trauma (PTSD), kemurungan, kebimbangan dan masalah kesihatan mental yang lain.


3. **Pengkhianatan Amanah:** Dalam banyak kes, rogol melibatkan pencabulan amanah. Pelaku mungkin dikenali oleh mangsa, seperti rakan, ahli keluarga, atau kenalan. Pengkhianatan kepercayaan ini meningkatkan kesan emosi kepada mangsa yang terselamat dan boleh membawa kepada perasaan pengkhianatan yang berpanjangan.


4. **Pelanggaran Autonomi Peribadi:** Rogol melucutkan autonomi peribadi dan kawalan ke atas tubuh mangsa. Ia adalah tindakan yang sangat invasif dan merendahkan maruah yang merampas rasa selamat dan harga diri mereka yang terselamat.


5. **Pengekalan Ketaksamaan Gender:** Rogol selalunya merupakan manifestasi kuasa dan kawalan ke atas orang lain, terutamanya dalam kes keganasan seksual terhadap wanita. Ia mengekalkan dan memperkukuh ketidaksamaan jantina dan penaklukan wanita. Oleh itu, menangani rogol adalah penting untuk mempromosikan kesaksamaan jantina dan hak wanita.


6. **Kesan kepada Masyarakat:** Rogol mempunyai akibat yang meluas di luar individu yang terselamat. Ia menyumbang kepada budaya ketakutan dan ketidakpercayaan, menjadikan komuniti kurang selamat. Ia juga memberi beban yang besar kepada sistem penjagaan kesihatan, penguatkuasaan undang-undang dan perkhidmatan sosial.


7. **Kesalahan Jenayah:** Rogol adalah jenayah dalam hampir semua sistem undang-undang. Masyarakat mempunyai tanggungjawab untuk meminta pertanggungjawaban pelaku ke atas tindakan mereka dan memastikan keadilan bagi mereka yang terselamat. Penjenayah rogol adalah penting untuk mengekalkan ketenteraman sosial dan melindungi individu daripada bahaya.


8. **Prevalence dan Underreporting:** Malangnya, rogol berleluasa, dan banyak kes tidak dilaporkan kerana stigma, ketakutan untuk membalas dendam dan kurang kepercayaan terhadap sistem perundangan. Menangani rogol sebagai jenayah kejam membantu meningkatkan kesedaran dan menggalakkan mangsa yang terselamat untuk tampil ke hadapan dan mencari keadilan.


Kesimpulannya, rogol dianggap keji kerana ia melibatkan pencabulan keizinan, mendatangkan trauma fizikal dan emosi yang teruk, mengkhianati kepercayaan, menjejaskan autonomi peribadi, mengekalkan ketidaksamaan jantina, memberi kesan luas kepada masyarakat, merupakan kesalahan jenayah, dan selalunya kurang dilaporkan. Menyedari beratnya jenayah ini adalah penting untuk menangani dan mencegah keganasan seksual dan menyokong mangsa yang terselamat dalam laluan mereka ke arah pemulihan.

10 views0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Jenayah Kolar Putih di Malaysia & Amerika Syarikat

Jenayah kolar putih merangkumi pelbagai jenis kesalahan tanpa kekerasan dan bermotifkan kewangan. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih di Malaysia dan Amerika Syarikat bol

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

Comments


bottom of page