top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Proses Penceraian melalui Petisyen Bersama di Sabah

Proses untuk petisyen perceraian bersama di Sabah, Malaysia, mengikut rangka kerja perundangan umum untuk perceraian di Malaysia. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk ambil perhatian bahawa undang-undang dan prosedur boleh berubah, jadi anda disyorkan untuk berunding dengan profesional undang-undang atau merujuk kepada sumber undang-undang terkini untuk mendapatkan maklumat yang tepat. Berikut ialah gambaran keseluruhan proses:


1. **Perundingan dengan Peguam:**

Kedua-dua pihak dalam perkahwinan perlu merujuk peguam berasingan yang pakar dalam undang-undang keluarga. Peguam akan membimbing mereka melalui proses itu, menerangkan hak dan kewajipan mereka, dan membantu merangka dokumen undang-undang yang diperlukan.


2. **Perjanjian mengenai Syarat Perceraian:**

Pasangan suami isteri mesti bersetuju dalam semua perkara yang berkaitan dengan perceraian, termasuk pembahagian aset, hak penjagaan dan akses anak (jika berkenaan), nafkah atau nafkah, dan sebarang isu lain yang berkaitan.


3. **Penyediaan Petisyen Bersama:**

Peguam akan bekerjasama untuk merangka petisyen bersama untuk perceraian yang menggariskan terma yang dipersetujui. Petisyen ini akan dikemukakan kepada mahkamah.


4. **Pengemukaan ke Mahkamah:**

Petisyen bersama itu, bersama dengan dokumen sokongan dan afidavit, hendaklah dikemukakan kepada mahkamah yang berkaitan di Sabah. Mahkamah akan menyemak dokumen dan menjadualkan tarikh mahkamah untuk pihak-pihak hadir.


5. **Kehadiran Mahkamah:**

Kedua-dua pihak dikehendaki hadir ke mahkamah pada tarikh yang dijadualkan. Mahkamah akan mengesahkan bahawa kedua-dua pihak bersetuju dan akan bertanya kepada mereka beberapa soalan asas untuk memastikan mereka memahami syarat perceraian.


6. **Kelulusan Mahkamah:**

Sekiranya mahkamah berpuas hati bahawa syarat penceraian adalah adil dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak, ia akan membenarkan perceraian itu. Mahkamah akan mengeluarkan dekri cerai, dan perkahwinan itu akan dibubarkan secara sah.


7. **Pelaksanaan Syarat yang Dipersetujui:**

Selepas penceraian dibenarkan, kedua-dua pihak dijangka memenuhi syarat yang digariskan dalam petisyen bersama, seperti memindahkan aset, menyediakan nafkah, dan mematuhi aturan penjagaan.


8. **Selesai Perceraian:**

Sebaik sahaja mahkamah meluluskan petisyen bersama dan semua syarat dipenuhi, perceraian itu dianggap muktamad. Kedua-dua pihak telah bercerai secara sah, dan mereka boleh berpisah.


9. **Pendaftaran dengan JPN**

Pihak-pihak mesti mendaftarkan perintah cerai mereka dengan JPN supaya status perceraian mereka dikemas kini ke dalam rekod kerajaan.


Adalah penting untuk diingat bahawa ini ialah gambaran keseluruhan umum, dan keperluan dan prosedur khusus boleh berbeza-beza berdasarkan keadaan individu dan sebarang perubahan dalam undang-undang. Jika anda sedang mempertimbangkan petisyen perceraian bersama di Sabah, anda dinasihatkan untuk berunding dengan peguam keluarga berpengalaman yang boleh memberikan bimbingan yang disesuaikan dengan situasi anda dan memastikan anda menavigasi proses dengan betul.

2 views0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Jenayah Kolar Putih di Malaysia & Amerika Syarikat

Jenayah kolar putih merangkumi pelbagai jenis kesalahan tanpa kekerasan dan bermotifkan kewangan. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih di Malaysia dan Amerika Syarikat bol

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

Comments


bottom of page