top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Pihak Yang Boleh Mengesahkan Dokumen di Sabah

Di Sabah, Malaysia, dokumen boleh disahkan oleh pelbagai individu dan entiti yang diberi kuasa, bergantung pada jenis dokumen dan tahap pengesahan yang diperlukan. Berikut ialah beberapa pilihan biasa untuk pengesahan dokumen di Sabah:


1. **Notari Awam:** Notari awam diberi kuasa untuk mengesahkan dan mengesahkan pelbagai dokumen undang-undang. Mereka boleh memberikan pengesahan rasmi tandatangan, identiti dan butiran lain pada dokumen.


2. **Pesuruhjaya Sumpah:** Pesuruhjaya Sumpah diberi kuasa untuk mentadbir sumpah, ikrar dan afidavit. Mereka boleh membuktikan kesahihan dokumen dan kebenaran kenyataan.


3. **Kedutaan atau Konsulat:** Jika anda memerlukan pengesahan antarabangsa, seperti untuk dokumen untuk digunakan di luar negara, anda mungkin perlu mendapatkan dokumen anda disahkan oleh kedutaan atau konsulat negara destinasi yang berkaitan.


4. **Jabatan Kerajaan:** Bergantung pada jenis dokumen, anda mungkin perlu mengesahkannya oleh jabatan atau agensi kerajaan tertentu. Sebagai contoh, sijil pendidikan mungkin perlu disahkan oleh Kementerian Pendidikan; pengesahan Kad Pengenalan mungkin perlu disahkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).


5. **Persatuan Profesional:** Persatuan profesional atau badan pelesenan tertentu mungkin diberi kuasa untuk mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan bidang masing-masing. Sebagai contoh, persatuan perubatan mungkin mengesahkan sijil perubatan.


6. **Pengamal Undang-undang:** Peguam dan pengamal undang-undang mungkin boleh menyediakan perkhidmatan pengesahan untuk dokumen dan kontrak undang-undang.


7. **Dewan Perniagaan:** Untuk dokumen berkaitan perniagaan, Dewan Perniagaan tempatan mungkin menyediakan perkhidmatan pengesahan, terutamanya untuk dokumen komersial seperti sijil asal.


Apabila mendapatkan dokumen anda disahkan, pastikan anda bertanya tentang keperluan dan prosedur khusus untuk jenis dokumen yang anda perlu buktikan. Kos dan proses boleh berbeza-beza bergantung pada dokumen dan pihak berkuasa yang mengesahkannya. Sentiasa pastikan anda bekerjasama dengan individu atau entiti yang diberi kuasa untuk memastikan kesahihan pengesahan.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Jenayah Kolar Putih di Malaysia & Amerika Syarikat

Jenayah kolar putih merangkumi pelbagai jenis kesalahan tanpa kekerasan dan bermotifkan kewangan. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih di Malaysia dan Amerika Syarikat bol

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

Comments


bottom of page