top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Pembunuhan di Malaysia vs Amerika Syarikat

Elemen yang diperlukan untuk membuktikan pembunuhan di Malaysia dan Amerika Syarikat berkongsi beberapa persamaan, tetapi ia juga boleh mempunyai perbezaan penting disebabkan oleh variasi dalam sistem undang-undang, bidang kuasa dan takrifan berkanun. Berikut ialah gambaran umum elemen yang biasanya diperlukan untuk membuktikan pembunuhan di Malaysia dan Amerika Syarikat:


**Pembunuhan di Malaysia:**


Di Malaysia, elemen yang diperlukan untuk membuktikan pembunuhan digariskan dalam Kanun Keseksaan (Akta 574). Untuk mewujudkan pembunuhan di Malaysia, unsur-unsur berikut biasanya diperlukan:


1. **Pembunuhan Secara Haram:** Kematian mestilah disebabkan oleh perbuatan yang menyalahi undang-undang. Ini bermakna pembunuhan itu tidak wajar atau dimaafkan di bawah undang-undang, seperti mempertahankan diri atau melaksanakan perintah yang sah.


2. **Punca:** Perbuatan atau kelakuan tertuduh mestilah secara langsung menyebabkan kematian mangsa. Membuktikan hubungan sebab akibat antara kelakuan tertuduh dan kematian adalah penting.


3. **Elemen Mental (Niat atau Pengetahuan):** Tertuduh mesti memiliki keadaan mental yang diperlukan, yang boleh sama ada:

- **Niat:** Tertuduh berniat untuk menyebabkan kematian mangsa atau menyebabkan kecederaan yang mungkin menyebabkan kematian.

- **Pengetahuan:** Tertuduh tahu bahawa tindakan mereka berkemungkinan menyebabkan kematian atau bahaya yang serius, dan mereka meneruskan dengan tidak menghiraukan nyawa manusia secara melulu.


4. **Tiada Justifikasi atau Alasan Undang-undang:** Pembunuhan itu tidak boleh dibenarkan atau dimaafkan oleh undang-undang. Dalam sesetengah kes, pembelaan diri atau pihak berkuasa yang sah boleh memberikan justifikasi undang-undang untuk perbuatan itu, yang akan menyebabkan pertuduhan yang lebih rendah atau pembebasan.


Kanun Keseksaan Malaysia (seksyen 300-304) menyediakan rangka kerja terperinci untuk pelbagai jenis pembunuhan, termasuk pembunuhan dan pembunuhan bersalah yang bukan pembunuhan (yang merupakan pertuduhan yang lebih ringan).


**Pembunuhan di Amerika Syarikat:**


Di Amerika Syarikat, unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan pembunuhan boleh berbeza-beza mengikut negeri, kerana setiap negeri mempunyai kod jenayah dan definisi pembunuhan sendiri. Walau bagaimanapun, beberapa elemen biasa sering termasuk:


1. **Pembunuhan Tanpa Undang-Undang:** Seperti di Malaysia, pembunuhan itu mestilah menyalahi undang-undang, bermakna ia tidak dibenarkan atau dimaafkan di bawah undang-undang.


2. **Punca:** Mesti ada kaitan sebab langsung antara tindakan tertuduh dan kematian mangsa.


3. **Keadaan Mental (Niat atau Niat):** Keadaan mental yang diperlukan untuk pembunuhan boleh berbeza-beza, tetapi selalunya melibatkan salah satu daripada yang berikut:

- **Niat Membunuh:** Tertuduh berniat untuk menyebabkan kematian mangsa.

- **Niat jahat:** Tertuduh bertindak dengan niat jahat, yang mungkin termasuk niat untuk membunuh, niat untuk menyebabkan kecederaan badan yang serius, atau sikap acuh tak acuh melulu terhadap kehidupan manusia.


4. **Tiada Justifikasi atau Alasan Undang-undang:** Justifikasi atau alasan undang-undang, seperti mempertahankan diri atau pembelaan orang lain, boleh mengurangkan pertuduhan atau membawa kepada pembebasan, bergantung pada keadaan dan undang-undang negeri tertentu.


Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa takrifan dan unsur pembunuhan boleh berbeza dengan ketara antara negeri di A.S., jadi adalah penting untuk merujuk statut dan sumber undang-undang negeri yang berkaitan untuk mendapatkan butiran yang tepat.


Selain itu, sistem perundangan di Malaysia dan Amerika Syarikat tertakluk kepada perubahan, jadi adalah penting untuk berunding dengan profesional undang-undang atau sumber undang-undang yang dikemas kini untuk mendapatkan maklumat terkini dalam mana-mana bidang kuasa.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Jenayah Kolar Putih di Malaysia & Amerika Syarikat

Jenayah kolar putih merangkumi pelbagai jenis kesalahan tanpa kekerasan dan bermotifkan kewangan. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih di Malaysia dan Amerika Syarikat bol

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

Comments


bottom of page