top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Pecah Masuk: A.S. vs Malaysia

"Memecah masuk" ialah istilah undang-undang yang digunakan untuk menggambarkan kemasukan yang menyalahi undang-undang ke dalam bangunan atau harta benda tanpa kebenaran. Walau bagaimanapun, undang-undang dan definisi khusus yang berkaitan dengan pecah masuk boleh berbeza antara Malaysia dan Amerika Syarikat disebabkan perbezaan dalam sistem dan bidang kuasa undang-undang. Di sini, kami akan memberikan gambaran umum tentang perbezaan antara pecah dan masuk di kedua-dua negara:


**Berbuka dan Masuk di Malaysia:**


Di Malaysia, istilah "pecah masuk" tidak biasa digunakan. Sebaliknya, Kanun Keseksaan (Akta 574) mentakrifkan pelbagai kesalahan yang berkaitan dengan kemasukan dan pencerobohan yang menyalahi undang-undang, yang mungkin termasuk:


1. **Pencerobohan Jenayah:** Di bawah Seksyen 441 Kanun Keseksaan Malaysia, pencerobohan jenayah ditakrifkan sebagai memasuki atau kekal di atas harta secara menyalahi undang-undang dengan niat untuk melakukan kesalahan, menjengkelkan atau menakutkan pemilik atau penghuni.


2. **Pecah Rumah:** Kesalahan pecah rumah ditakrifkan dalam Seksyen 443 hingga 447 Kanun Keseksaan. Ia melibatkan secara tidak sah memasuki atau tinggal di dalam bangunan atau tempat kediaman dengan niat untuk melakukan kesalahan tertentu (seperti kecurian atau serangan) atau untuk melakukan jenayah semasa berada di premis.


Elemen dan penalti khusus untuk kesalahan ini boleh berbeza-beza bergantung pada keadaan dan keterukan kemasukan yang menyalahi undang-undang.


**Berbuka dan Masuk di Amerika Syarikat:**


Di Amerika Syarikat, "pecah dan masuk" ialah istilah biasa yang digunakan untuk menggambarkan kemasukan yang menyalahi undang-undang ke dalam bangunan atau harta benda. Walau bagaimanapun, istilah dan definisi undang-undang boleh berbeza mengikut negeri kerana sistem kerajaan persekutuan. Secara umumnya, pecah dan masuk di A.S. boleh dikategorikan sebagai:


1. **Pencuri:** Pencuri lazimnya melibatkan kemasukan yang menyalahi undang-undang ke dalam bangunan atau kediaman dengan niat untuk melakukan kecurian atau jenayah lain sebaik sahaja masuk. Elemen dan penalti khusus untuk pecah rumah boleh berbeza mengikut negeri tetapi secara amnya memerlukan kemasukan yang menyalahi undang-undang dengan niat jenayah.


2. **Pencerobohan Jenayah:** Undang-undang pencerobohan jenayah berbeza mengikut negeri tetapi secara amnya melibatkan kemasukan yang menyalahi undang-undang atau kekal di atas harta tanpa kebenaran, tanpa niat khusus untuk melakukan jenayah. Sesetengah negeri mungkin membezakan antara tahap pencerobohan jenayah, seperti pencerobohan mudah dan pencerobohan teruk.


3. **Pencerobohan Rumah:** Sesetengah negeri mempunyai undang-undang khusus yang berkaitan dengan pencerobohan rumah, yang boleh merangkumi kemasukan yang menyalahi undang-undang ke dalam kediaman dengan niat untuk melakukan jenayah, selalunya melibatkan keganasan atau kecurian.


Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa takrifan, elemen dan penalti untuk melanggar dan memasukkan kesalahan boleh berbeza-beza secara meluas di kalangan negeri A.S. kerana undang-undang jenayah adalah terutamanya soal bidang kuasa negeri. Oleh itu, individu harus merujuk kanun jenayah khusus negeri mereka untuk memahami rangka kerja undang-undang yang tepat untuk pecah masuk dalam bidang kuasa itu.


Ringkasnya, walaupun kedua-dua Malaysia dan Amerika Syarikat mempunyai undang-undang yang berkaitan dengan kemasukan dan pencerobohan yang menyalahi undang-undang, istilah khusus dan takrifan undang-undang untuk melanggar dan memasuki kesalahan boleh berbeza antara kedua-dua negara kerana sistem perundangan dan rangka kerja perundangan mereka yang berbeza.

5 views0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Jenayah Kolar Putih di Malaysia & Amerika Syarikat

Jenayah kolar putih merangkumi pelbagai jenis kesalahan tanpa kekerasan dan bermotifkan kewangan. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih di Malaysia dan Amerika Syarikat bol

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

Comentários


bottom of page