top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Jaminan untuk Kos di Malaysia

Memohon jaminan untuk kos di mahkamah Malaysia ialah proses undang-undang yang direka untuk melindungi kepentingan defendan apabila terdapat kebimbangan bahawa plaintif mungkin tidak dapat menampung kos guaman defendan jika kes itu tidak berjaya. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa prosedur dan keperluan undang-undang boleh berubah dari semasa ke semasa, jadi adalah penting untuk berunding dengan peguam Malaysia yang berkelayakan yang terkini dengan peraturan dan amalan semasa. Walau bagaimanapun, berikut adalah beberapa langkah umum yang perlu dipertimbangkan semasa memohon jaminan untuk kos di mahkamah tinggi Malaysia:


1. Berunding dengan Peguam:

Sebelum meneruskan, berunding dengan peguam Malaysia berpengalaman yang pakar dalam litigasi sivil. Mereka boleh menilai keadaan khusus kes anda dan menasihati anda sama ada mencari keselamatan untuk kos adalah pilihan yang berdaya maju.


2. Alasan untuk Permohonan:

Pastikan kes anda memenuhi kriteria undang-undang untuk mendapatkan jaminan untuk kos. Di Malaysia, prinsip amnya ialah mahkamah boleh memerintahkan cagaran untuk kos jika didapati plaintif mungkin tidak dapat membayar kos defendan jika defendan memenangi kes itu. Alasan untuk permohonan sedemikian mungkin termasuk:


- Insolvensi atau ketidakstabilan kewangan Plaintif.

- Plaintif ialah entiti asing atau individu bukan pemastautin.

- Litigasi remeh atau menyusahkan.


3. Merangka Permohonan:

Bekerjasama dengan peguam anda untuk merangka permohonan rasmi untuk keselamatan untuk kos. Permohonan itu hendaklah menggariskan dengan jelas alasan untuk permintaan anda dan menyediakan bukti untuk menyokong tuntutan anda. Ia juga harus menyatakan jumlah keselamatan yang dicari.


4. Memfailkan Permohonan:

Kemukakan permohonan kepada mahkamah tinggi Malaysia yang berkaitan di mana kes dibicarakan. Bayar yuran pemfailan yang diperlukan.


5. Menyediakan Permohonan:

Pastikan salinan permohonan disampaikan kepada plaintif atau wakil sah mereka mengikut peraturan dan prosedur mahkamah.


6. Maklum Balas Plaintif:

Selepas menerima permohonan, plaintif akan mempunyai peluang untuk menjawab. Mereka mungkin mempertikaikan alasan untuk mendapatkan jaminan untuk kos atau jumlah yang diminta.


7. Perbicaraan Mahkamah:

Mahkamah akan menjadualkan pendengaran untuk mempertimbangkan permohonan itu. Kedua-dua pihak akan berpeluang mengemukakan hujah dan bukti mereka. Bersedia untuk menyediakan dokumen sokongan dan keterangan saksi, jika perlu.


8. Keputusan Mahkamah:

Mahkamah akan membuat keputusan berdasarkan merit permohonan, dengan mengambil kira bukti dan hujah perundangan yang dikemukakan oleh kedua-dua pihak. Jika mahkamah membenarkan permohonan itu, ia akan menyatakan jumlah cagaran yang perlu dibayar dan syarat pembayaran.


9. Pembayaran Keselamatan:

Jika mahkamah memerintahkan cagaran untuk kos, plaintif akan dikehendaki memberikan jumlah cagaran yang dipesan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Kegagalan berbuat demikian boleh menyebabkan kes plaintif ditolak.


10. Kes Berterusan:

Kes akan diteruskan, dan kos guaman defendan akan ditanggung oleh jaminan yang diberikan oleh plaintif jika defendan mengatasi. Jika plaintif memenangi kes itu, jaminan boleh dikembalikan kepada plaintif, tertakluk kepada sebarang perintah mahkamah.


Ingat bahawa prosedur dan keperluan khusus mungkin berbeza-beza bergantung pada mahkamah dan bidang kuasa, jadi adalah penting untuk bekerjasama rapat dengan peguam anda sepanjang proses.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

Comentarios


bottom of page