top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Gambaran Keseluruhan bagi Transaksi Rentas Sempadan melibatkan Sabah

Transaksi rentas sempadan yang melibatkan Sabah, sebuah negeri di Malaysia, biasanya merujuk kepada aktiviti komersial, perdagangan, pelaburan dan urusan kewangan lain yang berlaku antara entiti di Sabah dan yang terletak di negara lain. Urus niaga ini boleh merangkumi pelbagai jenis industri dan sektor, daripada perdagangan barangan dan perkhidmatan kepada pelaburan asing. Berikut adalah beberapa pertimbangan utama untuk urus niaga rentas sempadan yang melibatkan Sabah:


1. **Rangka Kerja Perundangan dan Kawal Selia:**

Menyelidik dan memahami keperluan undang-undang dan peraturan yang mengawal urus niaga rentas sempadan di Malaysia dan Sabah. Ini termasuk peraturan perdagangan, peraturan pelaburan asing, percukaian dan sebarang peraturan berkaitan industri tertentu.


2. **Perjanjian Perdagangan Antarabangsa:**

Malaysia adalah peserta dalam pelbagai perjanjian perdagangan antarabangsa, seperti Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) dan perjanjian dua hala. Perjanjian ini boleh mempengaruhi tarif perdagangan, prosedur kastam dan akses pasaran. Berhati-hati dengan sebarang perjanjian berkaitan yang mungkin memberi kesan kepada transaksi anda.


3. **Peraturan Pertukaran Asing:**

Berhati-hati dengan peraturan pertukaran asing Malaysia, termasuk peraturan yang berkaitan dengan penukaran mata wang, penghantaran balik dana dan keperluan pelaporan. Urus niaga yang melibatkan mata wang asing mungkin tertakluk kepada kawalan tertentu.


4. **Prosedur Perdagangan dan Kastam:**

Fahami prosedur dan dokumentasi kastam yang diperlukan untuk mengimport dan mengeksport barangan. Kedekatan Sabah dengan sempadan antarabangsa dan pelabuhan menjadikannya lokasi utama untuk perdagangan rentas sempadan.


5. **Promosi dan Insentif Pelaburan:**

Sabah, seperti negeri lain di Malaysia, mungkin menawarkan insentif dan faedah untuk menarik pelaburan asing. Selidik program promosi pelaburan yang ada dan fahami syarat kelayakan dan pematuhan.


6. **Perjanjian Percukaian dan Percukaian Dua Kali:**

Kaji implikasi cukai urus niaga rentas sempadan, termasuk cukai pendapatan, cukai pegangan dan cukai nilai tambah (GST/VAT). Malaysia mempunyai perjanjian cukai dua kali dengan banyak negara untuk mengelakkan cukai dua kali ke atas pendapatan.


7. **Perjanjian Kontrak:**

Draf perjanjian kontrak komprehensif yang menggariskan terma, syarat dan kewajipan setiap pihak yang terlibat dalam transaksi rentas sempadan. Perjanjian undang-undang adalah penting untuk melindungi kepentingan semua pihak.


8. **Pertimbangan Budaya dan Komunikasi:**

Urus niaga rentas sempadan selalunya melibatkan interaksi dengan individu daripada latar belakang budaya yang pelbagai. Memahami norma budaya dan gaya komunikasi boleh menyumbang kepada hubungan perniagaan yang berjaya.


9. **Dokumentasi Kastam dan Import/Eksport:**

Mematuhi keperluan dokumentasi kastam dan import/eksport yang diperlukan untuk memastikan kelancaran aliran barangan merentasi sempadan. Dokumentasi yang tidak tepat atau tidak lengkap boleh menyebabkan kelewatan dan kos tambahan.


10. **Kaedah Pembayaran dan Risiko Mata Wang:**

Pilih kaedah pembayaran yang sesuai untuk transaksi rentas sempadan. Berhati-hati dengan turun naik kadar pertukaran mata wang dan pertimbangkan strategi untuk mengurangkan risiko mata wang.


11. **Kepakaran Undang-undang:**

Rujuk profesional undang-undang yang mahir dalam perdagangan antarabangsa, pelaburan asing dan transaksi rentas sempadan. Mereka boleh memberikan panduan tentang pematuhan undang-undang, perkara kontrak dan penyelesaian pertikaian.


12. **Ketekunan Wajar:**

Menjalankan usaha wajar yang menyeluruh ke atas bakal rakan kongsi, pembekal atau pembeli untuk memastikan kredibiliti dan kebolehpercayaan mereka untuk urus niaga rentas sempadan.


Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa peraturan dan prosedur boleh berubah, jadi sentiasa dikemas kini dengan perkembangan undang-undang dan peraturan terkini adalah penting untuk kejayaan transaksi rentas sempadan yang melibatkan Sabah. Berunding dengan pakar undang-undang, kewangan dan perdagangan yang biasa dengan wilayah tertentu dan peraturannya amat disyorkan.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

Comments


bottom of page