top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Fitnah

Fitnah ialah istilah undang-undang yang merujuk kepada membuat kenyataan palsu tentang seseorang yang merosakkan reputasi mereka. Jika anda percaya anda telah difitnah atau jika anda berurusan dengan kemungkinan kes fitnah, berikut ialah gambaran keseluruhan proses fitnah umum:


1. **Kenal pasti Pernyataan Fitnah:**

Tentukan sama ada kenyataan yang dibuat tentang anda sebenarnya berunsur fitnah. Untuk dianggap memfitnah, kenyataan itu mestilah palsu, merosakkan reputasi anda dan disampaikan kepada pihak ketiga.


2. **Rujuk Peguam:**

Jika anda percaya anda mempunyai tuntutan fitnah yang sah, anda dinasihatkan untuk berunding dengan peguam yang pakar dalam undang-undang fitnah. Mereka boleh menilai keadaan, memberikan nasihat undang-undang dan membimbing anda melalui proses undang-undang.


3. **Langkah Pra-Litigasi:**

Peguam anda selalunya akan bermula dengan langkah pra-litigasi, yang boleh termasuk menghantar surat berhenti dan berhenti kepada pihak yang membuat kenyataan fitnah. Surat ini menggariskan kebimbangan anda dan mungkin meminta mereka menarik balik atau membetulkan kenyataan itu.


4. **Memfailkan Saman:**

Jika keadaan tidak dapat diselesaikan melalui rundingan pra-litigasi, peguam anda mungkin mengesyorkan memfailkan tuntutan mahkamah fitnah terhadap pihak yang bertanggungjawab. Tuntutan itu biasanya akan difailkan di mahkamah yang berkenaan dengan bidang kuasa ke atas perkara itu.


5. **Rayuan dan Penemuan:**

Tuntutan itu akan melibatkan pertukaran dokumen undang-undang, yang dikenali sebagai pliding. Plaintif (anda, orang yang mendakwa fitnah) akan memfailkan aduan yang menggariskan fakta dan asas undang-undang untuk tuntutan itu. Defendan (orang yang dituduh memfitnah) akan menjawab dengan jawapan. Penemuan, yang melibatkan pengumpulan bukti dan maklumat, mengikuti. Ini boleh termasuk permintaan dokumen, pemendapan dan soal siasat.


6. **Percubaan atau Penyelesaian:**

Dalam sesetengah kes, pihak-pihak mungkin mencapai persetujuan penyelesaian sebelum pergi ke perbicaraan. Rundingan penyelesaian boleh berlaku pada pelbagai peringkat proses. Sekiranya tiada penyelesaian dicapai, kes akan diteruskan ke perbicaraan.


7. **Proses Percubaan:**

Sekiranya kes itu dibicarakan, kedua-dua pihak akan mengemukakan hujah dan bukti mereka di hadapan hakim atau juri. Saksi boleh dipanggil untuk memberi keterangan, dan bukti akan dikemukakan untuk menyokong dakwaan setiap pihak. Hakim atau juri akan membuat keputusan mengenai kes itu.


8. **Keputusan dan Penghakiman:**

Jika perbicaraan diteruskan dengan juri, juri akan menyampaikan keputusan. Jika tiada juri, hakim akan membuat keputusan. Jika mahkamah mendapati memihak kepada plaintif, defendan boleh diperintahkan untuk membayar ganti rugi bagi kemudaratan yang disebabkan oleh kenyataan fitnah itu.


9. **Rayuan (jika berkenaan):**

Mana-mana pihak mungkin mempunyai hak untuk merayu keputusan mahkamah jika mereka percaya terdapat kesilapan dalam proses perbicaraan atau dalam pemakaian undang-undang. Rayuan boleh memanjangkan proses undang-undang.


Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa undang-undang dan prosedur fitnah boleh berbeza-beza berdasarkan bidang kuasa dan undang-undang tempatan. Jika anda terlibat dalam kes fitnah, adalah penting untuk bekerjasama rapat dengan peguam bertauliah yang boleh membimbing anda melalui keperluan undang-undang khusus di kawasan anda.

1 view0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Jenayah Kolar Putih di Malaysia & Amerika Syarikat

Jenayah kolar putih merangkumi pelbagai jenis kesalahan tanpa kekerasan dan bermotifkan kewangan. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih di Malaysia dan Amerika Syarikat bol

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

Comments


bottom of page