top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Bolehkah saya menjual kereta saya yang di bawah sewa beli dengan bank atau institusi kewangan lain?

Ya, anda boleh menjual kereta yang disewa beli dengan bank atau institusi kewangan lain, tetapi terdapat beberapa langkah yang perlu anda ikuti untuk memastikan transaksi yang sah dan lancar. Begini cara proses secara amnya berfungsi:


1. **Semak Perjanjian Sewa Beli:** Semak perjanjian sewa beli anda dengan teliti. Sesetengah perjanjian mungkin mempunyai klausa yang menyekat keupayaan anda untuk menjual kereta sehingga anda menyelesaikan peratusan tertentu pembayaran atau sehingga masa tertentu telah berlalu. Pastikan anda memahami sebarang sekatan yang digariskan dalam perjanjian.


2. **Hubungi Pemberi Pinjaman:** Hubungi bank atau institusi kewangan yang menyediakan pembiayaan sewa beli. Beritahu mereka tentang niat anda untuk menjual kereta tersebut. Mereka akan memberi anda maklumat tentang baki tertunggak pinjaman.


3. **Tentukan Nilai Pasaran Kereta:** Tentukan nilai pasaran semasa kereta anda. Ini akan membantu anda memahami jumlah yang anda perlukan untuk menjual kereta untuk menampung baki pinjaman tertunggak.


4. **Cari Pembeli:** Cari pembeli yang berminat untuk membeli kereta anda. Bersikap telus dengan bakal pembeli tentang pengaturan sewa beli dan sebarang baki pinjaman tertunggak.


5. **Runding Harga Jualan:** Rundingkan harga jualan dengan pembeli. Harga jualan sepatutnya meliputi baki pinjaman tertunggak dan sebarang kos tambahan yang berkaitan dengan jualan.


6. **Bayarkan Pinjaman Tertunggak:** Sebaik sahaja anda dan pembeli bersetuju dengan harga jualan, gunakan hasil jualan untuk membayar baki pinjaman tertunggak kepada bank atau institusi kewangan. Jika harga jualan lebih tinggi daripada baki tertunggak, jumlah baki adalah milik anda untuk disimpan.


7. **Pindah Milik:** Lengkapkan kertas kerja yang diperlukan untuk memindahkan hak milik kereta kepada pembeli. Ini termasuk menyediakan pembeli dengan dokumen Pelepasan Sewa Beli daripada pemberi pinjaman, yang mengesahkan bahawa pinjaman telah dibayar dan kereta itu bebas daripada sebarang bebanan.


8. **Makluman Pihak Berkuasa Berkenaan:** Maklumkan Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) tempatan tentang pertukaran hak milik. Ini adalah keperluan undang-undang apabila menjual kereta di Malaysia.


9. **Surat Penyelesaian:** Mohon surat penyelesaian daripada bank atau institusi kewangan. Surat ini mengesahkan bahawa pinjaman telah diselesaikan dan kereta itu tidak lagi di bawah sewa beli.


10. **Pelepasan Hakmilik:** Bank akan memberikan anda pelepasan dokumen hakmilik selepas pinjaman dilunaskan. Ini mengesahkan bahawa anda mempunyai pemilikan penuh kereta itu, dan anda boleh memberikannya kepada pembeli.


Ingat bahawa proses yang tepat mungkin berbeza-beza berdasarkan syarat perjanjian sewa beli anda, polisi bank dan sebarang perubahan dalam peraturan. Adalah penting untuk berkomunikasi dengan bank dan mengikut prosedur undang-undang yang betul untuk memastikan jualan yang lancar dan sah. Jika anda tidak pasti tentang sebarang langkah dalam proses tersebut, pertimbangkan untuk mendapatkan nasihat undang-undang atau berunding dengan wakil bank.

4 views0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Jenayah Kolar Putih di Malaysia & Amerika Syarikat

Jenayah kolar putih merangkumi pelbagai jenis kesalahan tanpa kekerasan dan bermotifkan kewangan. Unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan jenayah kolar putih di Malaysia dan Amerika Syarikat bol

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

Σχόλια


bottom of page