top of page
  • Writer's pictureAdministrator - Usman & Partners

Adakah Perogol Patut Diberikan Peguam?

Perogol, seperti semua individu yang dituduh melakukan jenayah, mempunyai hak untuk mendapatkan perwakilan undang-undang dan peguam bela atas beberapa sebab penting, berdasarkan prinsip keadilan, kesaksamaan dan kedaulatan undang-undang:


1. **Presumption of Innocence:** Dalam kebanyakan sistem undang-undang, individu yang dituduh melakukan jenayah, termasuk rogol, dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah di mahkamah undang-undang. Peguambela memastikan bahawa hak tertuduh dilindungi dan bahagian cerita mereka dibentangkan, seperti yang dikehendaki oleh anggapan tidak bersalah ini.


2. **Perbicaraan Adil:** Perbicaraan yang adil ialah aspek asas sistem perundangan yang adil. Peguambela membantu memastikan tertuduh menerima perbicaraan yang adil dengan mencabar bukti, menyoal saksi dan mengemukakan hujah yang boleh menimbulkan keraguan terhadap kes pendakwaan. Proses permusuhan ini membantu mendedahkan kebenaran dan melindungi daripada sabitan yang salah.


3. **Hak Undang-undang:** Individu yang dituduh mempunyai hak undang-undang, termasuk hak untuk berdiam diri, hak untuk tidak menuduh diri sendiri dan hak untuk berdepan dengan penuduh mereka. Peguambela menasihati tertuduh mengenai hak-hak ini dan membantu melindungi mereka sepanjang proses undang-undang.


4. **Perlindungan daripada Paksaan:** Peguam bela boleh melindungi tertuduh daripada tekanan atau paksaan yang tidak wajar oleh penguatkuasa undang-undang atau pihak lain. Mereka memastikan bahawa pengakuan atau kenyataan diperoleh secara sah dan sukarela.


5. **Memastikan Proses Wajar:** Peguambela memainkan peranan penting dalam memastikan semua prosedur dan proses undang-undang dipatuhi dengan betul. Ini termasuk pematuhan kepada peraturan bukti, rantaian jagaan untuk bukti fizikal, dan prosedur yang betul untuk mendapatkan dan melaksanakan waran geledah.


6. **Kepakaran Undang-undang:** Peguam bela membawa kepakaran undang-undang kepada kes itu, yang amat penting dalam hal undang-undang yang kompleks seperti kes rogol. Mereka memahami undang-undang, preseden dan strategi yang berkaitan untuk membina pertahanan.


7. **Melindungi Tertuduh Rentan:** Sesetengah individu tertuduh, termasuk mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental, kurang upaya kognitif, atau pemahaman terhad tentang sistem undang-undang, mungkin sangat terdedah. Peguambela boleh memperjuangkan hak mereka dan memastikan mereka menerima perbicaraan yang adil.


8. **Menyemak Kuasa Pendakwaan:** Peguambela berfungsi sebagai penyemakan kuasa pendakwaan. Peranan mereka termasuk mempertanggungjawabkan pihak pendakwaan dengan bukti mencabar, menyoal saksi, dan memastikan negeri memenuhi beban pembuktiannya.


9. **Mencegah Sabitan Salah:** Ketekunan peguam bela boleh membantu mencegah sabitan salah dengan mengenal pasti kesilapan, ketidakkonsistenan atau kelemahan dalam kes pendakwaan. Sabitan yang salah boleh mendatangkan akibat yang memusnahkan kedua-dua tertuduh dan masyarakat.


10. **Memenuhi Kewajipan Etika:** Peguam pembela mempunyai kewajipan etika untuk memberikan perwakilan yang bersungguh-sungguh untuk pelanggan mereka, tanpa mengira jenis dakwaan. Komitmen terhadap kepentingan pelanggan mereka adalah asas kepada profesion undang-undang.


Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa peguam bela tidak membenarkan atau menyokong tingkah laku jenayah sebaliknya memastikan sistem perundangan beroperasi secara adil dan hak tertuduh dilindungi sepanjang proses undang-undang. Hak untuk perwakilan undang-undang adalah aspek asas kedaulatan undang-undang dan asas kepada masyarakat demokratik.

7 views0 comments

Recent Posts

See All

White-collar Crimes in Malaysia & USA

White-collar crimes encompass a wide range of non-violent, financially motivated offenses. The elements required to prove white-collar crimes in Malaysia and the United States can vary, but I can prov

Kepentingan ICJ

Suruhanjaya Perundangan Antarabangsa (ICJ) ialah sebuah pertubuhan bukan kerajaan yang berdedikasi untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang di seluruh dunia. W

Comments


bottom of page